Tractoren, werktuigen, & Toebehoren. Schaal 1:32

Op de volgende pagina's vindt u een selectie van modellen zoals ze op veel boerderijen voorkomen. Het betreft hier trekkers, landbouw werktuigen, dieren op de boerderij en ander voertuigen die vaak op de boerderij gebruikt worden.